10 hours ago

Ołoszenie – kursy z politologii

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka read more...

1 day ago

Publikacja – kursy sprzedażowe

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 day ago

Publikacja – szkolenia i symulacje

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

3 days ago

Decyzja – kursy z logistyki

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...

4 days ago

Informacja – szkolenia z informatyki

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...

4 days ago

Informacja – kursy z turystyki

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-sprzedaz.com.pl read more...

5 days ago

Zaproszenie – warsztaty z pakietu Office

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...